Chemap Agro s.r.o.

ISONET LE

Účinná látka

Charakteristika

Feromonový přípravek pro matení samců
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině

réva vinná

zavěšení odparníků

max. 1× za rok

Způsob aplikace: aplikace se provádí ručně rozvěšením odparníků na keře. Odparníky se umísťují na rostlinu révy ve výšce druhého drátu. Trubičky odparníku se od sebe odtáhnou tak, aby na koncích zůstaly spojeny a mohly se tak snadno nasunout na letorost. Je třeba dbát na to, aby odparníky byly chráněny před intenzívním slunečním zářením v létě. Odparníky by měly být umístěny ve stínu listů, aby na ně slunce nesvítilo celý den. Odparníky nesmí být umístěny na drátěné konstrukci, protože vlivem vyšší teploty drátu dochází k nadměrnému odpařování feromonu. Odparníky musí být rovnoměrně rozmístěny po ploše vinohradu s výjimkou svahů, kde se na horní část svahu umístí více odparníků než na spodní část. Na okraji ošetřované plochy (první 2 řady) se dává dvojnásobné množství odparníků, než v centrální části plochy. Odparníky se také umisťují na první a poslední dva keře v řadě.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Obaleč mramorovaný před začátkem náletu motýlů první generace - 250–500 ks odparníků /ha matení samců Feromonové matení samců. Rozvěšování na révu dle návodu. Max. 1× za rok
Réva vinná Obaleč jednopásý před začátkem náletu motýlů první generace - 250–500 ks odparníků /ha matení samců Feromonové matení samců. Rozvěšování na révu dle návodu. Max. 1× za rok
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail