BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ISONET LE

Účinná látka

Charakteristika

Feromonový přípravek pro matení samců
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině

réva vinná

zavěšení odparníků

max. 1× za rok

Způsob aplikace: aplikace se provádí ručně rozvěšením odparníků na keře. Odparníky se umísťují na rostlinu révy ve výšce druhého drátu. Trubičky odparníku se od sebe odtáhnou tak, aby na koncích zůstaly spojeny a mohly se tak snadno nasunout na letorost. Je třeba dbát na to, aby odparníky byly chráněny před intenzívním slunečním zářením v létě. Odparníky by měly být umístěny ve stínu listů, aby na ně slunce nesvítilo celý den. Odparníky nesmí být umístěny na drátěné konstrukci, protože vlivem vyšší teploty drátu dochází k nadměrnému odpařování feromonu. Odparníky musí být rovnoměrně rozmístěny po ploše vinohradu s výjimkou svahů, kde se na horní část svahu umístí více odparníků než na spodní část. Na okraji ošetřované plochy (první 2 řady) se dává dvojnásobné množství odparníků, než v centrální části plochy. Odparníky se také umisťují na první a poslední dva keře v řadě.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Obaleč jednopásý před začátkem náletu motýlů první generace - 250–500 ks odparníků /ha matení samců Feromonové matení samců. Rozvěšování na révu dle návodu. Max. 1× za rok
Réva vinná Obaleč mramorovaný před začátkem náletu motýlů první generace - 250–500 ks odparníků /ha matení samců Feromonové matení samců. Rozvěšování na révu dle návodu. Max. 1× za rok
detail