BASF
BASF
BASF

AGRA

MAVRIK 2 F

Účinná látka

MAVRIK 2 F

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Proti blýskáčku řepkovému je nutno provést ošetření podle signalizace, od začátku prodlužovacího růstu do počátku květu.
Proti mandelince bramborové je nutno ošetřovat v době maxima larev, kdy převažují larvální stadia L1–L3, podle signalizace.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Maximální počet ošetření plodiny v průběhu vegetačního období: 1× Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části. Při postřiku dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.

Použití přípravku v systémech biologické ochrany není možné.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (tau-fluvalinate, deltamethrin, lambda-cyhalothrin, alfa-cypermethrin a další) vícekrát než 1× za vegetační sezónu. V případě, že během vegetace již byla provedena 1 aplikace jiným pyretroidem, je aplikace přípravku Mavrik 2 F z hlediska antirezistentní strategie nepřípustná.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová podle signalizace 14 0,1 l max. 1×
Hořčice Blýskáček řepkový podle signalizace 53 0,2 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový podle signalizace 53 0,2 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový podle signalizace 53 0,2 l max. 1×
detail