BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

SIGNAL 300 ES

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

ječmen ozimý, pšenice ozimá

podle typu mořičky

moření

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý Květilka obilná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 220 kg/ha
Ječmen ozimý Bzunka ječná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 220 kg/ha
Ječmen ozimý Drátovci moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 220 kg/ha
Pšenice ozimá Drátovci moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 220 kg/ha
Pšenice ozimá Květilka obilná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 220 kg/ha
Pšenice ozimá Bzunka ječná moření osiva AT 2,0 l/t výsevek max. 220 kg/ha
detail