BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

GLOBARYLL 100

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Dávka vody: 500–1000 l/ha

Aplikuje se maximálně 1× za rok.

Aplikace musí být provedena v období aktivního růstu stromů, při denní teplotě nejméně 18 °C. Tato teplota by měla přetrvávat i ve dnech následujících po aplikaci.

Účinnost přípravku závisí na dávce, odrůdě a klimatických podmínkách.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Účinnost přípravku u různých odrůd konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Minoritní použití - hrušeň

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

hrušeň

500–1 000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň redukce nadměrné násady plodů 72 BBCH, velikost plodů 12 mm 1-1,5 l 500–1000 l max. 1×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jabloň redukce nadměrné násady plodů 71–72 BBCH, velikost plodů 8–12 mm 1-1,5 l 500–1000 l max. 1×/rok
detail