BASF
BASF
BASF

AGRA

ISTROEKOL

Účinná látka

Balení

ocelový sud 200 litrů, PET láhev 1 a 5 litrů, 10 l HDPE kanystr, 10 l COEX (PE/PA) kanystr
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Pomocný prostředek Istroekol se aplikuje pozemně.
K ochraně lesních porostů proti listožravým housenkám a housenicím se pomocný prostředek Istroekol aplikuje letecky ULV aplikací.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Desikace 1,5 l + 2,0–3,0 l/ha Reglone
Cukrovka plevele širokolisté, plevele lipnicovité vytrvalé 1-1,5 l TM s herbicidem s úč. látkami fenmedifam, desmedifam, ethofumesá
Kukuřice plevele širokolisté, plevele lipnicovité vytrvalé 1-1,5 l + 50–60 g/ha Titus 25 WG
Kukuřice plevele širokolisté, plevele lipnicovité vytrvalé 2 l + 100–150 g/ha MaisTer
Kukuřice plevele širokolisté, plevele lipnicovité vytrvalé 1-1,5 l + 30–40 g/ha Titus 25 WG
Lesní porosty listožravé housenky, listožravé housenice 3,3 l + 0,3–0,6 l/ha Trebon 10 F 6,6 l letecky - ULV aplikace
Lesní porosty listožravé housenky, listožravé housenice 3,3 l + 0,12–0,18 l/ha Dimilin 48 SC 6,6 l letecky - ULV aplikace
Lesní porosty listožravé housenky, listožravé housenice 3,3 l +0,1–0,2 l/ha Trebon 30 EC 6,6 l letecky - ULV aplikace
Řepa krmná plevele širokolisté, plevele lipnicovité vytrvalé 1-1,5 l TM s herbicidem s úč. látkami fenmedifam, desmedifam, ethofumesá
Všechny plodiny zlepšení vlastností aplikační kapaliny - snížení povrchového napětí aplikační kapaliny, zlepšení kontaktu aplikační kapaliny s povrchem rostlin 1-3,3 l TM s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy, desikanty platí pro všechny plodiny, lesní půda před zalesněním, orná půda, nezemědělská půda včetně železnic
detail