Chemap Agro s.r.o.

PERIDIAM EVOLUTION EV309

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Pomocný prostředek se používá pouze v souladu s návodem k použití příslušného mořidla.

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

moření

max. 1×

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice zlepšení technologických vlastností osiva při moření 1,5–3,0 l/t osiva s mořidly společnosti Bayer
detail