BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

TIPO

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Ochranná lhůta se řídí přípravkem na ochranu rostlin, se kterým je pomocný prostředek míchán.

Způsob aplikace: všechny plodiny - postřik

Pomocný prostředek Tipo se používá v tank-mix směsi s registrovanými herbicidními přípravky na ochranu rostlin v souladu s návody na jejich použití

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
detail