Chemap Agro s.r.o.

chloridazon

5-amino-4-chlor-2-fenylpyridazin-3(2H)-on

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

BETOXON 650 WDG
FLIRT NOVÝ
PYRAMIN TURBO
Polní dny Sója 2020
detail