Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Boulovitost brukvovitých

Latinský název: Plasmodiophora brassicae
Slovenský název: Nádorovka kapustová, nádorovitosť hlúbovín
Německý název: Kohlhernie
Anglický název: Club root: cabbage
Proseeds

Hostitelské rostliny

Brukvovité

Popis

Tato choroba se též nazývá nádorovitostí, hlenkou nebo plasmodiophorou. Původcem je půdní mikroorganismus, který způsobuje na kořenech nádory o různé velikosti a tvaru. Na průřezu jsou nádory ze začátku krémové, později hnědé a velmi brzy se vlivem druhotných bakterií rozpadají. Tyto nádory je však třeba odlišit od nádorků, které na kořenových krčcích způsobují larvy krytonosce zelného (uvnitř jsou larvičky nebo dutinky po jejich žíru). Vlivem přeměny kořenové soustavy v nádory trpí napadené rostliny nedostatkem vody a živin a proto zaostávají v růstu, žloutnou nebo se zbarvují do fialova, vadnou a postupně hynou.

Životní cyklus

Vývojový cyklus začíná trvalou sporou, která se uvolňuje v půdě z nádoru. Pokud se v jejím okolí vyskytují kořeny brukvovitých a jsou splněny další podmínky (optimální teplota pro klíčení 18–25 °C, min. půdní vlhkost 50 % max. vodní kapacity, optimem 70–90 %), spora vyklíčí a uvolní se zoospory. Ty se mohou aktivně pohybovat ke kořeni, neboť jsou vybaveny bičíkem. Výsledkem je primární infekce kořenového vlášení. Následuje sekundární napadení kořenů hostitele (jsou napadány hlavní kořeny), při kterém se v důsledku zvětšování a množení buněk utvářejí nádory. Ve zvětšených buňkách kořenů vzniká obrovské množství trvalých spor, které se po rozpadu kořenů přemísťují do půdy - cyklus uzavřen.

Nepřímá ochrana

Dodržováním vhodných osevních postupů, likvidací brukvovitých plevelů, lokálním odvodňováním nebo pravidelným vápněním lze rozvoji této choroby do jisté míry předejít.

Chemická ochrana

Dostatečně účinná ochrana proti této velmi závažné chorobě je problematická a značně obtížná.

Na větší plochy je vhodné dusíkaté vápno Perlka, avšak ve vyšší dávce (0,8 až 1 kg na 10 m2) a to zásadně při jarní aplikaci (2 týdny před výsadbou nebo 3 týdny před výsevem).
boulovitost brukvovitých (foto Jaroslav Rod)

boulovitost brukvovitých (foto Jaroslav Rod)

detail