Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Červená spála hvězdníku

Latinský název: Stagonospora curtisii
Anglický název: Leaf scorch
Renofarmy

Hostitelské rostliny

Hvězdník

Popis

Nejčastěji jsou napadány květní stvoly hvězdníku, často také listy, cibule nebo i poupata a květy, kde se nejdříve vytvářejí drobné (často až tečkovité), červené, ostře ohraničené skvrnky, které se postupně zvětšují ve velké, hnědočerveně lemované skvrny. Na listech a bázích cibulí jsou tyto skvrny v pozdějších fázích oválné až podlouhle pruhovité. Na jejich povrchu jsou velmi drobné, kulovité plodničky. Napadené části rostlin se deformují a nemocné pletivo se trhá a vznikají hluboké rány. Květní lodyhy zakrňují, různě se kroutí, zasychají a květy se nevyvíjí. Tato choroba je též někdy označována jako spála hvězdníku.

Chemická ochrana

Základem ochrany je moření cibulí před výsadbou .

Za vegetace je možné provádět postřiky přípravkem Dithane DG, s tím, že první postřik se provede ihned po vyrašení cibulí a další následují podle potřeby v určitých časových intervalech (podle pěstebních podmínek, intenzity napadení a citlivosti jednotlivých odrůd).
červená spála hvězdníku - napadení cibule  (foto Jaroslav Rod)

červená spála hvězdníku - napadení cibule (foto Jaroslav Rod)

detail