Chemap Agro s.r.o.

Fyziologická spála máku

Proseeds

Hostitelské rostliny

Mák setý

Popis

Rostliny jsou po vzejití antokyanově zbarvené a postupně odumírají (nejprve vadnou starší listy, později srdéčko rostliny

Životní cyklus

Neinfekční choroba - je způsobena vytvořením půdního škraloupu a nedostatkem vzduchu v půdě. Často bývá doprovázena následnou infekcí komplexem patogenních mikroorganismů.

Nepřímá ochrana

Péče o drobtovitou strukturu půdy, mák nevysévat na slévavé půdy.
Fyziologická spala maku - i dobře vzešlé rostliny podlehnou masivnímu půdnímu škraloupu (zejména ve spojeni s následným suchem) (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Fyziologická spala maku - i dobře vzešlé rostliny podlehnou masivnímu půdnímu škraloupu (zejména ve spojeni s následným suchem) (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

detail