Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Padání klíčních rostlin - tulipány

Latinský název: Pythium, Phytophtora, Aphanomycetes, Botriotinia, Rhyzoctonia, Fusarium
Renofarmy

Hostitelské rostliny

Tulipány

Popis

Semenáčky a sazenice mají zaškrcený kořenový krček, padají a odumírají.

Nepřímá ochrana

Desinfekce půdy před výsadbou.

Zajištění optimální vlhkosti půdy.

Chemická ochrana

V místech poškození provést zálivku fungicidními přípravky.

Preventivní moření hlíz.
detail