Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Strupovitost peckovin

Latinský název: Venturia carpophila
Slovenský název: Chrastavitosť kôstkovín
Německý název: Pfirsichschorf
Anglický název: Peach scab
Proseeds

Hostitelské rostliny

Peckoviny

Popis

Nejvíce jsou napadány plody meruněk, ale i broskvoní a mandloní. Na plodech se vytvářejí drobné (2 až 5 mm), okrouhlé, šedé až šedočerné skvrny, často s tmavším lemem. Počet skvrn se postupně zvětšuje, skvrny tmavnou, korkovatějí a při větším počtu se spojují v nepravidelné plochy. Skvrny jsou většinou lokalizovány v blízkosti stopky (na horní části plodů). Napadené plody nerostou, jsou deformované a často praskají a následně jsou napadány moniliovou hnilobou. Jednotlivé odrůdy jsou různě náchylné (silně je napadána např. meruňka Paviot a z broskvoní pak především tzv. vinohradnické semenáče). Letorosty jsou poškozovány především u mandloní. V těchto případech jsou skvrny oválného tvaru. Napadení listů je méně významné. Středy skvrn na listech hnědnou a usychají.

Životní cyklus

Choroba přezimuje na napadených větvích. Za vegetace se šíří konidiemi z napadených pletiv.

Nepřímá ochrana

Dodržování preventivních opatření, hlavně optimální volbu pozemku.

Chemická ochrana

I když proti této chorobě není vypracována speciální ochrana. K omezení výskytu choroby většinou postačuje fungicidní ošetření proti ostatním chorobám.

Fungicidy

ANTRE 70 WG    |  KUMULUS WG  Koupit přípravek  | 
strupovitost peckovin - broskvoň (foto Jaroslav Rod)

strupovitost peckovin - broskvoň (foto Jaroslav Rod)

strupovitost peckovin - meruňka (foto Jaroslav Rod)

strupovitost peckovin - meruňka (foto Jaroslav Rod)

detail