Chemap Agro s.r.o.

Vadnutí okurek

Latinský název: různí houboví a bakteriální původci
Proseeds

Hostitelské rostliny

Okurky

Popis

U klíčících a vzcházejících rostlin dochází k odumírání klíčků nebo mladých rostlin s typickým zúžením kořenového krčku. U větších rostlin dochází k typickému vadnutí rostlin, které je ze začátku vratné (projevuje se jen při náhlém zvýšení teploty nebo po oslunění), později nevratné, končící úhynem rostlin. Vadnutí a úhyn rostlin je doprovázen rozpadem (měknutím) a hnilobou kořenových krčků nebo postupným hnědnutím a odumíráním kořenů. Při napadení houbou Sclerotinia sclerotiorum se vodnaté skvrny, a to většinou s bohatým nárůstem bílého vatovitého podhoubí, vyskytují především na bázích rostlin (ale i na stoncích), a rostliny pak odumírají až nad těmito místy.

Chemická ochrana

Ochrana se doporučuje u rychlených okurek preventivně a to před výsadbou, při výsadbě nebo do jednoho týdne po výsadbě.

K ochraně je nejvhodnější zálivka půdy nebo rostlin.
detail