BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Čirok halabský

Latinský název: Sorghum halepense (L.) Pers.
Slovenský název: Cirok alepský
Německý název: Wilde Mohrenhirse
Anglický název: Johnson-grass
Bayer kód: SORHA
Proseeds

Čeleď

Lipnicovité - Poaceae

Klasifikace plevelu

Vytrvalá tráva.

Výskyt

Lokálně velmi nebezpečný plevel s vysokou konkurenční schopností.

Vyskytuje se ve všech kulturních rostlinách pěstovaných na orné půdě. Šíření podporuje špatná péče o půdu. Šíří se obilkami i oddenky. Na pozemcích jsou zastoupeny jak semenáče, tak rostliny vyrašené z oddenků, což komplikuje jeho hubení.Teplomilný plevelný druh.

Popis rostliny

Dekorativní tráva s krátkými, mohutnými, cca 1 cm tlustými, bělavými výběžky. Stébla přímá, hladká, 60–100 cm dlouhá. Jazýčky krátké, posázené krátkými, asi 1 mm dlouhými chloupky. Listové pochvy hladké, na horním konci poněkud rozestouplé a vousatě chlupaté. Čepele zelené, 10–15 mm široké, cca 25 cm dlouhé, hladké, zašpičatělé, na okraji posázené velmi ostrými zoubky.

Lata až 30 cm dlouhá, v obrysu kopinatá, silně rozvětvená. Větve až 15 cm dlouhé, po 3 i více uspořádané v přeslenech a na bázi vousatě chlupaté. Poslední rozvětvení s asi 5 páry klásků. Klásky až 5 cm dlouhé, eliptické, 2květé. Pouze horní květ je oboupohlavný, purpurový nebo zelenavý. Dolní plevy zašpičatělé, hustě krátce chlupaté, žlutohnědé. Pluchy nesou 10–15 mm dlouhou osinu, nebo mohou být bez osin.

Popis plodu

Obilky jsou dlouhé 4–6 mm a široké 1,5–2,5 mm.

Doba květu

VI.–X.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se generativní a vegetativní cestou. Jedna rostlina vytvoří až 8 tisíc obilek. Klíčivost si ponechávají v půdě až 4 roky. Mohutné horizontální a vertikální oddenky jsou uloženy hluboko v půdě. Mají vysokou regenerační schopnost, průměr oddenku může dosahovat přes 10 mm.

Obilkami se šíří do okolí. Na orné půdě převládá šíření oddenky zpracováním půdy.
detail