Chemap Agro s.r.o.

Drchnička rolní

Latinský název: Anagallis arvensis L.
Slovenský název: Drchnička roľná
Německý název: Acker-Gauchheil
Anglický název: Scarlet pimpernel
Bayer kód: ANGAR
Proseeds

Čeleď

Prvosenkovité (primulkovité) - Primulaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý časně jarní plevel.

Výskyt

Méně významný plevel.

Zapleveluje hlavně obiloviny, okopaniny, vytrvalé pícniny a zeleninu. Uplatňuje se pouze v prořídlých porostech.

Popis klíční rostliny

Hypokotyl 5–10 mm dlouhý, 0,5–1 mm tlustý, konický, špinavě hnědočervený, lysý.

Děložní listy drobné, vejčitokopinaté, 4–5 mm dlouhé, 2,2–3 mm široké, zpočátku i menší, stažené naspodu v kratičký řapík, v úžlabí hrbolky bočních os. Listy celokrajné, střední žilka slabě nabíhající, na líci zelené, na rubu světlejší, hnědočerveně kropenaté, lysé.

První pravé párové listy vejčité, zašpičatělé, naspodu zúžené v kratičký řapík, 5–6 mm dlouhé, 4–5 mm široké, celokrajné, střední nerv slabě patrný, listy lysé, na rubu kropenaté.

Popis rostliny

Drobná mělce kořenící bylina s kůlovým rozvětveným kořenem. Lodyha je lysá, poléhavá až vystoupavá, někdy přímá, větvená, čtyřhranná.

Drchnička modrá má lodyhu vysokou 10–50 cm, zatímco drchnička ohnivá dorůstá výšky mezi 10–30 cm.

Listy jsou vstřícné nebo po 3 v přeslenech, přisedlé, dolní vejčité, horní až podlouhlé, na konci zašpičatělé, krátce řapíkaté, celokrajné, až 2 cm dlouhé, lysé, lesklé, na rubu slabě tečkované, střední žilka slabě znatelná, bez palistů.

Květy jsou oboupohlavné, vyrůstají z úžlabí středních a horních listů, stopkaté. Květní stopky jsou za květu vzpřímené, za zralosti sehnuté. Květní obaly jsou rozlišené na kalich a korunu. Kalich a koruna jsou pěticípé. Koruna pravidelná. Květy mají semeník svrchní vyrůstající i s tyčinkami a korunou uprostřed kalichu. Tyčinky v 1 kruhu obvykle po 5, jednotlivá pylová zrna, semeník dozrává v tobolku.

Popis plodu

Plodem je kulatá mnohosemenná tobolka, 4–5 mm v průměru otevírající se víčkem.

Semena jsou drobná, kolem 1 mm velká, trojhranná, na hřbetní straně plochá nebo mělce vyhloubená, bradavčitá s matným povrchem, červenohnědá až tmavohnědá.

Doba květu

VI.–XI.

Reprodukční šíření

Druh se rozmnožuje výhradně generativně. Klíční rostliny vzcházejí v dubnu a květnu, ve vlhčích obdobích klíčí po celé léto. Vegetace často končí s nedostatkem vláhy jako důsledek mělkého kořenového systému. Za mírné zimy rostliny někdy přezimují.

Počet semen na 1 rostlině se pohybuje kolem 150, max. počet je udáván až 3000. Životnost semen v půdě je až 10 let. Po dozrání špatně klíčí. Plody se objevují v červenci.
Kvetouci drchnička rolní

Kvetouci drchnička rolní

detail