Chemap Agro s.r.o.

Heřmánek pravý

Latinský název: Chamomilla recutita L.
Slovenský název: Rumanček kamilkový
Německý název: Kamille
Anglický název: Scanted mayweed, wild chamomile
Bayer kód: MATCH
Proseeds

Čeleď

Hvězdnicovité - Asteraceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý plevel.

Výskyt

V ČR je dosti hojný. Jako plevel se vyskytuje především na polích, rumištích, úhorech, pustých místech, vinicích a u cest z nížiny do podhůří, hlavně v teplejších oblastech.

Popis klíční rostliny

Děložní listy jsou podlouhle obvejčité, cca 3 mm dlouhé, lysé, na konci zaokrouhlené, přisedlé.

Popis rostliny

Heřmánek pravý je ozimá nebo jednoletá, silně vonná bylina s tenkým, vřetenovitým kořenem.

Lodyha je přímá 10–50 cm vysoká, větvená, řídce listnatá a lysá. Listy jsou střídavé, přisedlé, 2–3krát peřenosečné, s uzounkými úkrojky, bez palistů.

Květenství úbor. Zákrov je polokulovitý, zelený, jednořadý, lůžko úboru zprvu ploché, později kuželovité a duté, bez plevek. Listeny zákrovu hnědě lemované.

Květy v terči, samčí, jsou obojaké, paprsčité, kromě pestíku pětičetné, s trubkovitou, pětizubou žlutou korunou. Květy v paprsku samičí, jazykovité a bílé, záhy nazpět převislé, 6– 9 mm dlouhé. Semeník je spodní

Popis plodu

Plodem jsou nažky 0,8–1,5 mm dlouhé a 0,25 mm široké, nahoře šikmo useknuté na spodu zúžené se 4–5 podélnými žebry na vnitřní straně; na vnější straně bez žeber a zde jen řídce žláznatě tečkované. Za vlhka silně slizovatí, bez chmýru.

Reprodukční šíření

Heřmánek se rozmnožuje jen semeny, nažky klíčí nepravidelně, jen na světle. Jedna rostlina může dát až 5000 nažek. Šíření většinou živočichy, buď tím, že nažky procházejí zažívacím ústrojím nebo se přichycují na nohy nebo kola. Jsou lehká a mohou se šířit i větrem. Heřmánek pravý je velmi podobný rmenu (Anthemis). Rozlišení - rmen má plné květní lůžko. Dále ještě také heřmánkovci přímořskému (Tripleurospermum) - ten však nevoní, lůžko má polokulovité a plné a jazykovité květy nejsou nazpět převislé.
Vzcházení

Vzcházení

detail