BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Mléč bylinný

Latinský název: Sonchus oleraceus L.
Slovenský název: Mlieč zelinný
Německý název: Kohl-Gänsedistel
Anglický název: Smooth sow-thistle
Bayer kód: SONOL
Agrinova

Čeleď

Čekankovité - Cichoriaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý až dvouletý plevel.

Výskyt

V běžných polních podmínkách, na intenzivně obhospodařovaných pozemcích, se vyskytuje ojediněle. Vyšší výskyt je v trvalých porostech. V běžných polních plodinách nevýznamný plevel. Nebezpečný je v zeleninách, jahodách, ovocných výsadbách. Velmi dynamický růst v letních měsících představuje při zvýšeném výskytu velkou konkurenční schopnost.

Popis rostliny

Rostlina ronící při poranění bílé mléko. Jednoduchý až větvený kůlový kořen. Lodyha přímá, 10 – 100 (- 140) cm vysoká, dutá, lysá, nahoře často žláznatě chlupatá, někdy nahoře chudě vrcholičnatě větvená.

Listy měkké, sivozelené, dolní v křídlatý řapík zúžené, v obrysu podlouhle vejčité, nedělené, dolní lodyžní listy lyrovitě kracovitě peřenoklané až peřenosečné, nestejně měkce osinkatě zubaté, horní listy střelovitou bází objímavé, přecházející ve špičatá ouška.

Úbory ve vrcholíku, zákrov vejčitě válcovitý, 10-13 mm.

Květy sytě žluté, vně fialově nebo hnědě proužkované, o 1/2 delší než zákrov.

Nažky 3x1 mm, protáhle kopinaté, zploštělé, hnědé, matné, slabě třížebré, jemně příčně vrásčité, chmýr 5-8 mm, bílý, jednoduchý.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od června do konce podzimu. Na jedné rostlině se tvoří několik tisíc nažek (4 000 – 5 000), které jsou hned po dozrání dobře klíčivé. Hromadně však klíčí z povrchových vrstev půdy při vyšších teplotách, později na jaře i později v létě a na podzim.

Malá životnost semen v půdě. Ochmýřené nažky jsou rozšiřovány větrem a vodou do okolí, dále se šíří i komposty aj.
detail