BASF
BASF
BASF

Ohnice polní

Latinský název: Raphanus raphanistrum L.
Slovenský název: Reďkev ohnicová
Německý název: Acker-Rettich, Hederich
Anglický název: Radish, wild
Bayer kód: RAPRA
Varistar

Čeleď

Brukvovité - Brassicaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý časně jarní plevel.

Výskyt

Je hojným plevelem především na polích, méně v zahradách, na rumištích aj. Vyskytuje se především v jařinách, lnu a zelenině. Při přemnožení je rovněž velmi nebezpečným plevelem v zahradnictví, kde je častější ve školkařských a ovocných výsadbách než v zahradních plodinách. Patří mezi velmi nebezpečné plevele. Je však relativně citlivá k většině běžně používaných herbicidů.

Popis rostliny

Jednoletý plevelný druh s tenkým vřetenovitým kořenem.

Lodyhy jsou přímé, 30 – 80 cm vysoké, řídce odstále chlupaté, v horní části olysalé, často od báze rozvětvené. Střídavé, řapíkaté listy jsou v dolní části lodyhy lyrovitě laločnaté až lyrovitě peřenodílné. Horní listy bývají nedělené, nepravidelně zubaté.

V hroznovitém květenství jsou pravidelné čtyřčetné květy s korunními lístky sírově žlutými, někdy bílými, často zřetelně fialově žilkovanými. Zelené kališní lístky jsou přitisklé ke koruně.

Plodem je zaškrcovaný struk 3 – 8 cm dlouhý a 3 – 6 mm široký, za zralosti rozpadavý v 1 – 8 jednosemenných, soudečkovitých, mělce žlábkovitých dílů. Zobánek struku je úzce kuželovitý, nesmáčklý. Semena jsou vejčitě oválná, 1,5 – 4 mm dlouhá a 1,5 – 3,5 mm široká, žlutohnědá.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvetení probíhá od května do září a na jedné rostlině dozrává i několik set semen, která jsou pevně uzavřená ve zdřevnatělých článcích struku, jež mohou být sklizeny spolu s kulturní rostlinou a špatně se čistí z osiva obilnin, ředkvičky, špenátu aj. Může se rozšiřovat i vodou, neboť dílce struku dobře plavou po vodě. Čerstvě dozrálá semena jsou málo klíčivá a hromadně klíčí až po přezimování. Životnost semen v půdě je závislá na biologické aktivitě půdy a může činit až desítky let. Rostliny klíčí a vzcházejí velmi brzo zjara, ale rovněž i v průběhu vegetace, z hloubky do 4 cm. Přes zimu zmrzají.
Fáze děložních listů

Fáze děložních listů

detail