BASF
BASF
BASF

Rákos obecný

Latinský název: Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Steudel
Slovenský název: Trsť obyčajná
Německý název: Schilfrohr, Schilf
Anglický název: common reed
Agrinova

Čeleď

Lipnicovité - Poaceae

Klasifikace plevelu

Vytrvalý plevel rozšiřující se generativně a vegetativně.

Výskyt

Patří mezi velmi nebezpečné plevele.

Vyskytuje se ve všech kulturních rostlinách.

problematika šíření: Šíří se z břehu vodních ploch, zavlažovacích a odvodňovacích kanálů, prorůstá meliorační drenáže. Zpracování půdy neovlivní jeho výskyt.

Popis rostliny

Rostlina vysoce vzrůstná. Vytváří stébla dlouhé až 2 m. Listy s dlouhými pochvami jsou rozestavěny ve dvou řadách. Stébla jsou zakončena bohatou latou. V půdě vytváří mohutný kořenový systém.

reprodukce: Rostlina se rozmnožuje generativní a vegetativní cestou. Na orné půdě vytváří pouze sterilní stébla. Fertilní stébla vytváří na neobdělávané půdě. Obilky jsou drobné, ochmýřené. Šíří se větrem a vodou. Po dozrání mají poměrně dobrou klíčivost, kterou rychle ztrácejí. Na orné půdě převládá vegetativní způsob rozmnožování. Článkovité oddenky jsou uloženy ve značné hloubce až 2 m. Z těchto horizontálních oddenků raší nové výhody. Regenerace oddenků je vysoké. Vzhledem k hloubce zakořenění nejsou poškozovány orbou.

charakteristika plevele: Statná vytrvalá rostlina setrvávající na polích prostřednictvím mohutného kořenového systému.
detail