BASF
BASF
BASF

Rdesno blešník

Latinský název: Persicaria lapathifolia (L.) S.F.GRAY
Slovenský název: Horčiak štiavolistý, Stavikrv plstnatý pravý
Německý název: Ampferblättriger Knöterich, Ampfer-Knöterich
Anglický název: Pale persicaria, smartweed, pale
Bayer kód: POLAL
Agrinova

Čeleď

Rdesnovité - Polygonaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý pozdně jarní plevelný druh.

Výskyt

Je velmi škodlivým plevelem okopanin, zelenin a ostatních širokořádkových plodin, zvláště na zavlažovaných plochách, kde bujně roste a vytváří často husté, souvislé porosty, které silně konkurují plodinám. Škodí i v prořídlých obilovinách. Patří mezi velmi nebezpečné plevele.

Popis rostliny

Jednoletý, velmi proměnlivý plevelný druh s tuhým kůlovým kořenem a bohatými postranními kořeny. Lodyhy jsou přímé, vystoupavé, poléhavé až plazivé, (10–) 20 – 80 (–180) cm vysoké, větvené, vzácně jednoduché, s uzlinami mnohdy nápadně ztlustlými, chlupaté až lysé, zelené až načervenalé, často s roztroušenými černými tečkami nebo skvrnami.

Listy jsou střídavé, řapíkaté, kopinaté až široce vejčité, na konci zašpičatělé a naspodu obvykle klínovitě zúžené. Na líci jsou listy často s půlměsícovitou, hnědou skvrnou. Na rubu jsou listy lysé nebo běloplstnaté. Botky jsou válcovité, v mládí k lodyze přitisklé, později volné, lysé až řídce pavučinatě plstnaté; na vrcholu uťaté, lysé nebo jen velmi krátce řídce brvité.

Drobné, pravidelné, oboupohlavné květy jsou jednoobalné a mají pětičetné okvětí zelenavě žluté nebo narůžovělé. Květy jsou sestaveny v husté a prodloužené koncové lichoklasy.

Plody jsou nažky, (1,5–) 2 – 2,5 mm dlouhé, v obrysu široce srdčité až okrouhlé, lesklé, hnědočerné až černé. Na příčném řezu jsou nažky zploštělé, na vrcholu zašpičatělé, většinou jsou kryty zbytky šedohnědého až šedozeleného, matného okvětí.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od června do října a na jedné rostlině dozrává průměrně 800 – 850 nažek, jež jsou po uzrání málo klíčivé. Hromadně klíčí až druhým rokem později na jaře při vyšších teplotách půdy, nejlépe z hloubky do 3 cm. V půdě, zvláště ulehlé, udržují životnost až 5 i více roků.

Do půdní zásoby se nažky dostávají především vysemeněním rostlin na stanovišti, komposty, hnojem, kejdou, osivem aj.
detail