Chemap Agro s.r.o.

Rmen rolní

Latinský název: Anthemis arvensis L.
Slovenský název: Ruman roľný
Německý název: Acker-Hundskamille
Anglický název: Corn chamomile
Bayer kód: ANTAR
Proseeds

Čeleď

Hvězdnicovité - Asteraceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý, někdy dvouletý, plevel.

Výskyt

Zapleveluje ozimé obiloviny, ozimou řepku, víceleté pícniny, může působit obtíže i v okopaninách a zelenině. Patří mezi méně nebezpečné plevele. Poněkud ustupuje a na jeho místo nastupuje agresivnější heřmánkovec přímořský, který daleko lépe snáší zastínění a lépe reaguje na vyšší obsah živin v půdě.

Popis rostliny

Jednoletý až dvouletý plevelný druh. Zakořeňuje v ornici kůlovým kořenem.

Lodyha je přímá, 10 – 50 cm vysoká, roztroušeně chlupatá až pýřitá, od báze dlouze větvená.

Listy jsou v obrysu podlouhle obvejčité, 1 – 3x peřenosečné, chlupaté, úkrojky peřenoklané v 0,5 – 1 mm široké cípy. Úbory jsou jednotlivé, dlouze stopkaté, 2 – 4 cm v průměru. Lůžko úboru je kuželovité, plevkaté a plné. Jazykovité květy úboru jsou jednopohlavné samičí, bílé; terčovité květy jsou oboupohlavné, zlatožluté.

Nažky jsou heterokarpické; z jazykovitých květů jsou 1,8 – 2,2 mm dlouhé, klínovité, od základny k vrcholu nálevkovitě rozšířené, na příčném řezu kruhovité, podélně zřetelně žebernaté; z terčových květů jsou nažky drobnější, 1,4 – 1,9 mm dlouhé, klínovité, od základny k vrcholu mírně rozšířené, podélně jemně žebrované; povrch nažek je matný, drsný, barva žlutohnědá.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se pouze generativně. Rostliny kvetou od května do podzimu a na jedné rostlině dozrává 1 000 – 10 000 nažek. Nažky jsou nepravidelně klíčivé a vzcházejí již při teplotách + 1°C z hloubky do 4 cm. V půdě jsou dlouho životné. Rostliny po poškození snadno regenerují. Je otužilý proti zimě a snadno přezimuje.

Hlavním zdrojem zaplevelení je půdní zásoba semen.
detail