BASF
BASF
BASF

Rožec rolní

Latinský název: Cerastium arvense L.
Slovenský název: Rožec poľný
Německý název: Acker-Hornkraut
Anglický název: Field Mouse-Ear, Field Chickweed
Agrinova

Čeleď

Ptačincovité - Alsinaceae

Klasifikace plevelu

Vytrvalý plevel.

Výskyt

Méně významný plevel.

Roste místy na úhorech a okrajích polí.

Popis rostliny

Nižší, řídce trsnatý plevel, vytvářející v půdě hustě větvený, tenky oddenek s četnými kořínky. Četné poloplazivé nebo vystoupavé, dole kořenující, chudě větvené lodyhy dosahují délky až 30 cm a tvoří sterilní růžice listů. Vstřícné, přisedlé, celokrajné listy jsou podlouhle nebo čárkovitě kopinaté, krátce chlupaté, na spodu dlouze brvité. V úžlabí mají neplodné listnaté větévky.

Květenstvím je vidlan, tvořený až 15 oboupohlavnými, pravidelnými, pětičetnými květy s vejčitými, tupými, široce suchomázdřitě lemovanými listeny. Květní stopky jsou delší než kalich. Po odkvětu jsou stopky rozestálé. Vějčitě kopinatý, tupý, pýřitý až chlupatý, široce bělomázdřitě lemovaný kalich je za plodu rozestálý. Nálevkovité koruny mají korunní lístky bílé, dvouklané, dvakrát delší než kalich.

Plodem je dlouze válcovitá, mnohosemenná tobolka, pukající 10 zuby. Drobná, nepravidelně ledvinitá, bradavčitá semena mají bradavky uspořádané souběžně s okrajem semena.

Doba květu

IV.–VI.
detail