BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rukev obecná

Latinský název: Rorippa sylvestris (L.) Besser
Slovenský název: Roripa lesná
Německý název: Wilde Sumpfkresse, Wald-Sumpfkresse
Anglický název: Creeping yellow-cress, yellow fieldcress
Bayer kód: RORSY
Proseeds

Čeleď

Brukvovité - Brassicaceae

Klasifikace plevelu

Vytrvalý mělce kořenící plevel s hlízami.

Výskyt

Lokálně méně významný plevel.

Vyskytuje se po celém území především na vlhkých stanovištích, v pobřežní vegetaci a na okrajích lužních lesů. V poslední době se hojně vyskytuje i na orné půdě na vlhčích stanovištích. Rychle se šíří na podmáčených pozemcích.

Konkurenční schopnost vzhledem k vytrvalému charakteru je vysoká. V obilninách škodí při silném výskytu, nebezpečná je v kukuřici a cukrovce.

Popis rostliny

Rostlina vytváří vystoupavou, nebo přímou, hranatou, větvenou lodyhu.

Listy jsou krátce řapíkaté peřenodílné až peřenosečné, úkrojky zubaté až peřenoklané.

Květy vytvářejí hrozen, jsou světležluté. Rostlina vytváří plazivý, výběžkatý oddenek.

Doba květu

VI.–VIII.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se generativním a vegetativním způsobem. Semena jsou drobná, po dozrání mají dobrou klíčivost. Na orné půdě se snadno šíří oddenky, které mají po rozrušení vysokou regenerační schopnost.
detail