BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Šťovík kadeřavý

Latinský název: Rumex crispus L.
Slovenský název: Štiavec kučeravý
Německý název: Krauser Ampfer
Anglický název: Curled dock
Bayer kód: RUMCR
Limagrain

Čeleď

Rdesnovité - Polygonaceae

Klasifikace plevelu

Vytrvalý plevel s převážně generativním rozmnožováním.

Výskyt

Na orné půdě zapleveluje především víceleté pícniny, může však zaplevelovat i plodiny jednoleté, zvláště obiloviny. Patří mezi velmi nebezpečné plevelné druhy luk, pastvin a víceletých pícnin. Je však méně nebezpečný než šťovík tupolistý.

Popis rostliny

Vytrvalý plevelný druh s krátkou chudě větvenou kořenovou hlavou, hlavním kořenem a četnými dlouhými, rozvětvenými postranními kořeny, které zasahují až hluboko do podorničních vrstev.

Lodyhy jsou 30 – 100 cm vysoké, přímé, často hnědě naběhlé, obvykle větvené jen v květenství. Přízemní listy jsou až 35 cm dlouhé a až 8 cm široké, dlouze řapíkaté, podlouhle kopinaté, na bázi klínovité až stažené, kadeřavé. Horní lodyžní listy menší, podobného tvaru, obvykle méně kadeřavé.

Drobné, pravidelné, většinou oboupohlavné, jednoobalné květy jsou sestaveny v lichopřesleny prodloužených koncových a úžlabních květenství. Okvětí má 6 lístků ve 2 kruzích. Vnější, menší lístky za plodu opadají, kdežto vnitřní, nápadně větší lístky, opatřené mozolkem, vytrvávají a obalují nažky.

Trojboké nažky, 2 – 3 mm dlouhé, s ostrými, klenutými hranami, světle až tmavohnědé, jsou lesklé, na vrcholu protáhle zašpičatělé a jsou uzavřeny křídlatým, srdčitě okrouhlým, celokrajným nebo jen velmi drobně zoubkovaným, trojbokým, hnědavým až rezavým okvětím (krovkami). Na jedné nebo na všech krovkách je kulovitý mozolek vyplněný vzduchem.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se převážně generativním způsobem. Kvete od června do srpna a na jedné rostlině se vytváří průměrně 2 000 – 5 000 nažek. Již po uzrání klíčí nažky dobře a v ulehlých půdách setrvávají živé několik roků. Nejlépe klíčí z hloubky 0,5 cm a v hloubce 5 cm již vůbec neklíčí. Prvým rokem se vytváří jen listová růžice s hlubokým žlutozeleným kořenem a teprve druhým rokem začíná kvést.

Nažky jsou intenzivně šířeny větrem a vodou, což umožňuje jejich křídlaté okvětí s mozolky. Na pole se šíří hojně též osivem (např. jetelovin), komposty, statkovými hnojivy, půdou, nářadím aj. Méně se rozmnožuje také vegetativně, částmi tuhého kůlového kořene, jež mohou setrvávat v půdě delší dobu živé a raší i hlouběji v půdě. Úlomky jsou roznášeny po ploše a přenášeny na další stanoviště nářadím, komposty a půdou.
detail