Chemap Agro s.r.o.

Turanka kanadská

Latinský název: Conyza canadensis (L.) CRONQ.
Slovenský název: Turanec kanadský
Německý název: Kanadisches Berufskraut
Anglický název: Canadian fleabane, fleabane
Bayer kód: ERICA
Proseeds

Čeleď

Hvězdnicovité - Asteraceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý plevel.

Výskyt

Vyskytuje se nejčastěji na okrajích cest, silnic, železnic, mezi dlažbou, na rumištích, úhorech, lesních pasekách a díky získané rezistenci vůči triazínovým herbicidům se stala velmi škodlivým plevelem ve vinicích, sadech, v kulturách jahodníků apod. Je nejrozšířenějším druhem lemových společenstev, kde jsou často používány triazínové herbicidy a pronikají tam posypové sole ze silnic a dálnic. V jednoletých polních plodinách se většinou neuplatní.

Popis rostliny

Jednoletý, odstále chlupatý plevelný druh s kůlovým kořenem.

Lodyha je přímá, 10 – 150 cm vysoká, nahoře bohatě rozvětvená, často dřevnatějící.

Listy jsou střídavé, nedělené, velmi četné, úzké; dolní až 10 x 1 cm, obkopinaté, oddáleně zubaté, zúžené v řapík, záhy opadavé; horní listy čárkovité, přisedlé, celokrajné. Drobné úbory, 3 – 5 mm v průměru, jsou uspořádány v bohatých latách.

Okrajové jazykovité květy úboru jsou bílé až načervenalé a málo přesahují zákrov, terčovité květy jsou nažloutle bílé. Nažky jsou protáhlé, k bázi zúžené, 1 mm dlouhé, barva žlutá, na vrcholu s chmýrem 3x delším než nažka.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou od června do pozdního podzimu a na jedné rostlině dozrává až několik desítek tisíc nažek (dokonce až přes 100 000), které jsou ihned schopny klíčení a mohou se šířit větrem a vodou na velké vzdálenosti.

Šíří se též balíčkovanou sadbou, nářadím, železniční dopravou aj. Vzchází převážně z povrchu půdy během celého roku. Rostliny vyklíčené na podzim přezimují ve formě přitisklých listových růžic.
detail