Chemap Agro s.r.o.

Turanka kanadská

Latinský název: Conyza canadensis (L.) CRONQ.
Slovenský název: Turanec kanadský
Německý název: Kanadisches Berufskraut
Anglický název: Canadian fleabane, fleabane
Bayer kód: ERICA
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Čeleď

Hvězdnicovité - Asteraceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý plevel.

Výskyt

Vyskytuje se nejčastěji na okrajích cest, silnic, železnic, mezi dlažbou, na rumištích, úhorech, lesních pasekách a díky získané rezistenci vůči triazínovým herbicidům se stala velmi škodlivým plevelem ve vinicích, sadech, v kulturách jahodníků apod. Je nejrozšířenějším druhem lemových společenstev, kde jsou často používány triazínové herbicidy a pronikají tam posypové sole ze silnic a dálnic. V jednoletých polních plodinách se většinou neuplatní.

Popis rostliny

Jednoletý, odstále chlupatý plevelný druh s kůlovým kořenem.

Lodyha je přímá, 10 – 150 cm vysoká, nahoře bohatě rozvětvená, často dřevnatějící.

Listy jsou střídavé, nedělené, velmi četné, úzké; dolní až 10 x 1 cm, obkopinaté, oddáleně zubaté, zúžené v řapík, záhy opadavé; horní listy čárkovité, přisedlé, celokrajné. Drobné úbory, 3 – 5 mm v průměru, jsou uspořádány v bohatých latách.

Okrajové jazykovité květy úboru jsou bílé až načervenalé a málo přesahují zákrov, terčovité květy jsou nažloutle bílé. Nažky jsou protáhlé, k bázi zúžené, 1 mm dlouhé, barva žlutá, na vrcholu s chmýrem 3x delším než nažka.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou od června do pozdního podzimu a na jedné rostlině dozrává až několik desítek tisíc nažek (dokonce až přes 100 000), které jsou ihned schopny klíčení a mohou se šířit větrem a vodou na velké vzdálenosti.

Šíří se též balíčkovanou sadbou, nářadím, železniční dopravou aj. Vzchází převážně z povrchu půdy během celého roku. Rostliny vyklíčené na podzim přezimují ve formě přitisklých listových růžic.
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail