Chemap Agro s.r.o.

Bekyně zlatořitná

Latinský název: Euproctis chrysorrhoea (L.)
Slovenský název: Mníška zlatoritka
Německý název: Goldafter
Anglický název: Gold tail, Brown tailmoth, Yelow tailmoth
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď. Bekyňovití - Lymantriidae

Hostitelské rostliny

Jabloň, hrušeň, peckoviny a jiné listnaté dřeviny, okrasné rostliny.

Škodlivost

V zimě jsou na koncích větví spředené listy. Na jaře ožrané pupeny, rašící listy a květy, později i tvořící se plody.

Hospodářský význam

V některých letech dochází ke gradacím a holožírům.

Popis

Motýli jsou bílí s rozpětím křídel 3-4 cm.

Vajíčka jsou téměř kulovitá, na pólech poněkud zploštělá, žlutá.

Housenky jsou zpočátku černohnědé, se žlutohnědou hřbetní čarou, později pestře zbarvené na celém povrchu jsou chlupaté. Dosahují délky 4 cm.

Životní cyklus

Přezimují housenky 3. instaru na koncích větví ve společných hnízdech v podobě pavučinových zámotků, vzniklých spředením 7-8 listů. Vnější pavučinový obal hnízda je řídký, vnitřní obal je hustý a pevný. Na jaře se v noci rozlézají. Vyžírají pupeny, květy, rašící listy i vyvíjející se plody. Přes den žijí v pavučinkou spředených listech. Kuklí se v červnu a v červenci ve štěrbinách kůry i volně na kůře, v paždí větví i mezi listy ve vejčitém šedohnědém kokonu. Motýli létají od července. Na listy i na větve kladou skupiny vajíček a pokrývají je chloupky setřenými ze zadečku. Housenky skeletují listy. Žijí společně. Po 2. svlékání si spřádají společné hnízdo k přezimování.

Ekologie

Přirozenými nepřáteli jsou parazitoidi z čeledí lumků, lumčíků, chalcidky a kuklice.

Insekticidy

DIMILIN 48 SC  Koupit přípravek  |  VERTIMEC 1.8 EC  Koupit přípravek  | 
detail