Chemap Agro s.r.o.

Bělásek ovocný

Latinský název: Aporia crataegi (L.)
Slovenský název: Mlinárik ovocný
Německý název: Baumweissling
Anglický název: Blackveined white, Blackveined white buterfly, large buterfly
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Běláskovití - Pieridae

Hostitelské rostliny

Ovocné a jiné listnaté dřeviny.

Škodlivost

Na jaře požírají rašící pupeny, listy a květy.
Zámotky listů visí na konci letorostů i po opadu listů.

Hospodářský význam

Ojediněle se může silně přemnožit a způsobit holožíry, především v teplých oblastech. Škodí převážně na jaře.

Popis

Motýli mají sametově bílá křídla s černými žilkami.

Vajíčka jsou štíhle kuželovitá, žlutá, žebrovaná, cca 1 mm vysoká.

Housenky jsou nejprve nažloutlé, s dlouhými chlupy, později jemně ochlupené, s černými a červenohnědými pruhy a černou hlavou. Dorůstají délky 4 cm.

Kukly jsou žluté, s černými skvrnkami a dlouhé až 3 cm.

Životní cyklus

Motýli létají v červnu a červenci. Na obě strany listu kladou skupinky vzpřímených vajíček. Housenky nejdříve žijí pohromadě. Pod řídkou pavučinkovitou síťkou ožírají horní stranu listů. Později nechávají jen spodní pokožku s žilnatinou a listy tak skeletují. Skeletovaný list se později svinuje v zámotek, přičemž lícní strana zbavená pokožky je uvnitř smotku. Tímto způsobem bývají svinuty 2-4 listy. Zámotky visí na konci letorostů i po opadu listů až do jara. V každém zámotku přezimuje 10-70 housenek, každá v samostatném, pevném polokulovitém zámotku. Housenky na jaře opouštějí zámotky, ožírají rašící pupeny, lístky a květy. Kuklí se nejčastěji koncem května přímo na kmenech, nebo na kůře větví. Kukly bývají ke kůře přichyceny několika vlákénky.

Ekologie

Z mnoha parazitoidů jsou obzvlášť významní lumci, lumčíci a chalcidky.

Insekticidy

DIMILIN 48 SC  Koupit přípravek  |  LEPINOX PLUS  Koupit přípravek  | 
detail