BASF
BASF
BASF

AGRA

Mšice broskvoňová

Latinský název: Myzus persicae (Sulzer)
Slovenský název: Voška broskyňová
Německý název: Grüne Pfirsichblattlaus
Anglický název: Green peach aphid
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Sternorrhyncha
Čeleď: Mšicovití - Aphididae

Hostitelské rostliny

Řepa a mnoho dalších druhů.Brambory

Škodlivost

Většinou se neprojevují. Mšice broskvoňová se na rozdíl od mšice makové vyskytuje zpravidla jednotlivě, nikoliv v koloniích a to především na spodní straně starších listů.

Hospodářský význam

Vyskytuje se každoročně. V některých letech dochází k přemnožení. Škodí jako přenašeč viróz. Přímé škody sáním nejsou velké.

Popis

Bezkřídlá živorodá samička má štíhlé vejčité, 1,8-2,5 mm dlouhé tělo. Barva těla je různá, nejčastěji zelená, olivově zelená, zelenožlutá až světle hnědočervená. Tykadla jsou tmavá, dlouhá jako tělo. Čelní hrbolky dobře vyvinuté, zřetelně vyniklé dovnitř. Sifunkuly hnědé až černé, válcovité, ve druhé polovině mírně zduřelé.

Životní cyklus

Přezimují černá vajíčka, vykladená do trhlin kůry broskvoní. Mšice na jaře sají na spodní straně listů broskvoní. V květnu až počátkem června se okřídlené mšice rozlétávají na letní hostitele, kde se rozmnožují. Na podzim se vracejí na broskvoně a kladou vajíčka.

Ekologie

K přemnožení obvykle dochází po časném náletu mšic, za suchého a teplého počasí. Přirozenými nepřáteli mšic jsou slunéčka, larvy pestřenek a zlatooček, parazitoidi řádu blanokřídlých, entomopatogenní houby aj.

Nepřímá ochrana

Časné setí do dobře připravené půdy a všechna agrotechnická opatření, která podporují rychlé a rovnoměrné vzcházení porostů a brání jeho mezerovitosti a zaplevelení.

Nedoporučuje se pěstovat sazečku, semenačku a technickou cukrovku v bezprostřední blízkosti.

Chemická ochrana

Je zapotřebí vzít v úvahu poznatky o rezistenci populací mšic k jednotlivým přípravkům. Při ošetření dávat přednost přípravkům šetřícím přirozené nepřátele mšic. Především provádět pozemní ošetření. Letecké ošetření jen v případě že je terén pro pozemku nesjízdný.

Insekticidy

AFINTO    |  AZA    |  BENEVIA    |  MOVENTO 100 SC    |  SANIUM STICK  Koupit přípravek  |  TEPPEKI    | 
Mšice broskvoňová

Mšice broskvoňová

mšice broskvoňová - deformace letorostů broskvoně (foto Jaroslav Rod)

mšice broskvoňová - deformace letorostů broskvoně (foto Jaroslav Rod)

mšice broskvoňová - příznaky na letorostu broskvoně (foto Jaroslav Rod)

mšice broskvoňová - příznaky na letorostu broskvoně (foto Jaroslav Rod)

Mšice broskvoňová (foto©Josef Pozděna)

Mšice broskvoňová (foto©Josef Pozděna)

Okřídlená samička mšice broskvoňové (foto©Josef Pozděna)

Okřídlená samička mšice broskvoňové (foto©Josef Pozděna)

detail