Chemap Agro s.r.o.

TEPPEKI

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

chmel otáčivý

1800–3000 l/ha

rosení

2×/rok

cukrovka

200–500 l/ha

postřik

řepka olejka ozimá

200–300 l/ha

postřik

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku

Minoritní registrace - hrušeň, jabloň, ovocné školky

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

hrušeň, jabloň

200–1500 l/ha

(max. 500 l/m výšky koruny/ha)

postřik, rosení

3× za rok

21 dnů

ovocné školky

200–1500 l/ha

(max. 500 l/m výšky koruny/ha)

postřik, rosení

3× za rok

14–21 dnů

Upřesnění růstových fází u jabloní, hrušní a ovocných školek v době aplikace: aplikujte v BBCH 30–59 a v BBCH 70–79.

Max. výška koruny: jabloň, hrušeň - 2 m ; školky - 3 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Mšice maková 16–18 BBCH 60 0,14 kg 200–500 l
Cukrovka Mšice broskvoňová 16–18 BBCH 60 0,14 kg 200–500 l
Hrušeň Mšice 30–79 BBCH, při výskytu 21 0,14 kg (70 g/1m výšky koruny/ha 200–1500 l max. 3× za rok, všechna určení vč. lidské výživy, minor. reg.: ÚKZÚZ
Chmel Mšice chmelová podle signalizace 21 0,18 kg 1800-3000 l
Jabloň Mšice 30–79 BBCH, při výskytu 21 0,14 kg (70 g/1m výšky koruny/ha 200–1500 l max. 3× za rok, všechna určení vč. lidské výživy, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Mšice 30–79 BBCH, při výskytu - 0,21 kg (70 g/1m výšky koruny/ha 200–1500 l max. 3× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá Mšice broskvoňová 16–18 BBCH AT 0,1 kg 200–300 l
detail