Chemap Agro s.r.o.

Píďalka zhoubná

Latinský název: Erannis defoliaria (L.)
Slovenský název: Piadivka zimná
Německý název: Grosser Frostspanner
Anglický název: Great winter moth, Mottled umber moth
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Píďalkovití - Geometridae

Hostitelské rostliny

Třešně, meruňky, slivoně, jabloně aj. listnaté dřeviny, okrasné rostliny.

Škodlivost

Housenky listy nespřádají ani nesvinují. Samečci mají světle žlutá křídla s tmavohnědými skvrnami. Samičky jsou bezkřídlé zelenavě šedé. Housenky jsou hnědočervené s dvojitou tmavou hřbetní čarou nebo rudými skvrnami na hřbetě. Vajíčka se podobají vajíčkům píďalky podzimní, jsou však znatelně větší (1 mm).

Životní cyklus

Samičky pozdě na podzim šplhají po kmenech stromů a kladou převážně jednotlivě na větve a větvičky vajíčka. Housenky se líhnou v době rašení pupenů. Vykusují pupeny, květy a rašící lístky, později starší listy i plody. Listy i květenství spřádají a zdržují se uvnitř smotků. Ožírají i plody a základy pecek a jader, zvláště u třešní, slivoní a jabloní. V červnu se kuklí, většinou v půdě. Dospělci se líhnou v pozdním podzimu.

Nepřímá ochrana

Lepové pásy


1)Lepové pásy se umísťují na kmeny stromů podle návodu. Pásy se umísťují nejpozději v první polovině října. Snímají se v únoru.

2)Lepidlo se nanáší na kmeny dřevin nejpozději v první polovině října. Nanáší se špachtlí ve výšce 1-1,5 m nad zemí v souvislé 1-2 mm tlusté vrstvě v podobě 8-10 cm širokého prstence. Kůra dřevin před nanášením lepu musí být důkladně očištěna a uhlazena.

3)Lepovými pásy nebo nátěry musí být současně opatřeny i kolíky umístěné u dřevin. Lepové pásy i nátěry musejí být pravidelně kontrolovány a zbavovány přilepeného hmyzu i mechanických nečistot. Jsou-li silně znečištěny, je nutné je obnovit.
detail