Chemap Agro s.r.o.

Pilatka proužkovaná

Latinský název: Pachynematus scutellatus (Htg.)
Slovenský název: Piliarka pásikavá
Německý název: Gestreifte Fichtenblattwespe
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Blanokřídlí - Hymenoptera
Čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae

Hostitelské rostliny

Smrk

Škodlivost

Housenice požírají mladé výhonky i starší jehlice a způsobují až holožír.

Životní cyklus

Přezimují larvy v půdě v zámotku. Na jaře se kuklí. Na konci dubna a v květnu vylétávají noví dospělci, kteří kladou vajíčka.

Škodlivost

Při zjištění více než 50 zámotků na m2 je nutná ochrana.
detail