Chemap Agro s.r.o.

Pilatka třešňová

Latinský název: Caliroa limacina (Retz.) syn. Rhagoletis cerasi (Loew)
Slovenský název: Piliarka čerešnová
Německý název: Kleine Lindenblattwespe, Kleine Weidenblattwespe
Anglický název: Cherry maggot; European cherry fruit fly
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Blanokřídlí - Hymenoptera
Čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae

Hostitelské rostliny

Třešně, višně, hrušně někdy slivoně i jiné listnaté dřeviny

Škodlivost

Listy okousané na horní straně tak, že zůstává jen spodní pokožka a nervatura listů. Listy hnědnou a zasychají. Při silném napadení jsou stromy hnědé, jakoby spálené.

Hospodářský význam

Při přemnožení způsobují předčasný opad listů a plodů. Stromy po opakovaném napadení chřadnou a jejich plodnost se snižuje.

Popis

Dospělci jsou 5 mm dlouzí, leskle černí, s blanitými, lehce zakouřenými křídly.

Larvy mají kyjovitý tvar. Mladé larvy jsou pokryty černozeleným nebo černým lesklým slizem. Podobají se malým slimáčkům. Po posledním svlékání sliz netvoří. Jsou šedé nebo žlutozelené,s podélnými černými proužky. Dorůstají délky 1 cm.

Životní cyklus

Přezimují larvy v pavučinovém zápředu v půdě.Kuklí se na jaře. V květnu samičky kladou vajíčka jednotlivě do kladélkem vyříznutých kapsičkovitých zářezů v pokožce spodní strany listů. Larvy listy skeletují tak, že ožírají jen horní pokožku a parenchym listů. V červenci se dorostlé larvy zavrtávají do půdy, kde se v zápředu kuklí. V průběhu srpna škodí početnější larvy 2. generace.

Nepřímá ochrana

Doporučuje se na podzim zrýt půdu pod stromy a pohnojit ji dusíkatým vápnem.
pilatka třešňová - poškození listů (foto Jaroslav Rod)

pilatka třešňová - poškození listů (foto Jaroslav Rod)

detail