Chemap Agro s.r.o.

Štítenka čárkovitá

Latinský název: Mytilococcus ulmi syn. Lepidosaphes ulmi (L.)
Slovenský název: Štítnička čiarkovitá
Německý název: Gemeine Kommaschildlaus
Anglický název: Oystershell scale, Mussel scale
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Sternorrhyncha
Čeleď: Štítenkovití - Diaspilidae

Hostitelské rostliny

Jabloně, hrušně i jiné dřeviny

Škodlivost

Usýchaní a odumíraní větví. Na větvích a kmenech štítky. Někdy i v několika vrstvách. Často jsou napadeny i plody.

Hospodářský význam

Předčasné odumírání stromů a keřů

Popis

Štítky samiček štítenky čárkovité mají kyjovitý, mírně prohnutý obrys. Jsou tmavo až černohnědé, 3-4 mm dlouhé a 1,5 mm široké. Tělo samiček štítenky čárkovité je bělavé.

Životní cyklus

Přezimují vajíčka. Larvy se rozlézají v květnu. Do roka se vyvine pouze jedna generace.

Ekologie

Významnými parazitoidy štítenek jsou chalcidky druhů Aphytis mytilaspidis, A.proclia, A. diaspidis a z predátorů slunéčko Adalia bipunctata.

Insekticidy

MOVENTO 100 SC    | 
detail