Chemap Agro s.r.o.

Tiplice bahenní

Latinský název: Tipula paludosa (Meigen)
Slovenský název: Tipula bahenná
Německý název: Weisenschnacke, Sumpfschnake
Anglický název: March crane fly
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Dvoukřídlí - Diptera
Čeleď: Tiplicovití - Tipulidae

Hostitelské rostliny

Mnoho druhů rostlin.

Škodlivost

Rostliny zaostávají ve vzrůstu a často odumírají. Okousané nebo překousané kořeny, těsně pod nebo těsně nad povrchem půdy překousané lodyhy, překousané, často do chodbiček v půdě vtažené listy. Požerek je roztřepený podobně jako požerek drátovců.

Hospodářský význam

Ke škodám dochází především ve sklenících a pařeništích a sporadicky na pozemcích ve víceletých pícninách.

Popis

Larvy jsou vpředu zúžené, bez noh, s malou, ale zřetelně vyvinutou hlavovou schránkou, s tuhou svraštělou zemitě šedou pokožkou. Dosahují délky až 4 cm.

Dospělé tiplice jsou dlouhé 18-20 mm, skořicově hnědošedé, s dlouhými tykadly, jedním párem průhledných křídel, protáhlým zadečkem a dlouhýma nohama.

Životní cyklus

Tiplice létají v červenci a srpnu. Samičky kladou vajíčka jednotlivě do vrchní vrstvy půdy. Larvy se zpočátku živí humusem a drobnými kořínky. Rostlinám škodí především po přezimování.

Ekologie

Tiplice se vyskytují ohniskově na vlhkých stanovištích. Jejich přirozenými nepřáteli jsou některé bakterie, entomofágní houby, kuklice a ptáci.

Nepřímá ochrana

Doporučuje se hluboká podzimní orba, častá meziřádková kultivace a odvodnění zamokřených pozemků.

Chemická ochrana

V ČR nejsou proti tiplicím žádné cemické přípravky registrovány.

Insekticidy

ENTONEM    | 
tiplice bahenní - larvy (foto Jaroslav Rod)

tiplice bahenní - larvy (foto Jaroslav Rod)

detail