Chemap Agro s.r.o.

Vrtalka ječná

Latinský název: Agromyza megalopsis (Her.)
Německý název: schwarze Gerstenminierfliege
Anglický název: Miner flies
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Dvoukřídlí - Diptera
Čeleď: Zelenuškovití - Chropidae

Hostitelské rostliny

Obilniny

Škodlivost

Larvy minují v listech. Miny mohou zabírat velkou část povrchu listu. Poškozený list postupně zasychá a může docházet k odumření klasu a nebo celé odnože.

Hospodářský význam

Snižuje výnos porostu. Mývá pouze lokální význam a výskyt se v jednotlivých letech výrazně liší.

Popis

Dospělci mají černé zbarvení a jejich tělo dorůstá velikosti 2-3 mm.

Larvy jsou apodní, acephalní, tzv. struska. Zbarveny jsou bíle s částečně viditelným tělním obsahem. Jejich velkost je do 3 mm.

Životní cyklus

Vrtalka přezimuje ve formě kukly (puparia) v půdě. Během vegetace se tvoří pouze 1 generace.

Nepřímá ochrana

Dodržování základních agrotechnických opatření (osevní postup, dostatečná izolační vzdálenost, kvalitní zpracování půdy)

Chemická ochrana

Insekticidní ochrana v době maxima nalétávání dospělců do porostu.
Minování listu

Minování listu

Dospělec vrtalky (foto©Josef Pozděna)

Dospělec vrtalky (foto©Josef Pozděna)

Poškození pšenice na vrcholové části listu (foto©Josef Pozděna)

Poškození pšenice na vrcholové části listu (foto©Josef Pozděna)

Poškození ječmene na střední části listu (foto©Josef Pozděna)

Poškození ječmene na střední části listu (foto©Josef Pozděna)

Larva vrtalky uvnitř miny (foto©Josef Pozděna)

Larva vrtalky uvnitř miny (foto©Josef Pozděna)

detail