Chemap Agro s.r.o.

Zelenuška žlutopásá

Latinský název: Chlorops pumilions (Bjerk.)
Slovenský název: Zelenuška žltopása
Německý název: Getreidehalmfliege, Gelde Weizenhalmfliege
Anglický název: Straw fly
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Dvoukřídlí - Diptera
Čeleď: Zelenuškovití - Chloropidae

Hostitelské rostliny

Obilniny

Škodlivost

Larvy postupně pronikají od klasu směrem k poslednímu kolénku. Ve stéble si pomocí háčkovitého ústního ustrojí vyžírají charakteristickou rýhu ve které se kuklí.
Žír způsobuje zastavení růstu klasu a nebo částečné zpomalení jeho růstu, což má za následek zhoršení kvality zrna a nebo upne potlačení vývoje klasu.
Larvy druhé generace poškozují vzrostné vrcholy ozimů a způsobují odumření napadených odnoží.

Hospodářský význam

Hospodářský význam mají v některých letech pouze jarní generace.

Popis

Dospělci mají žlutavě zbarvené tělo s třemi výraznými černými proužky na hrudním článku.

Larvy jsou apodní, acephalní, tzv. struska. Zbarveny jsou žlutě až žlutobíle.

Životní cyklus

Přezimují larvy v blízkosti srdéček rostlin. Během vegetace se vytvoří 2 generace.

Chemická ochrana

Insekticidní ošetření v době letu dospělců, kladení vajíček a na počátku líhnutí larev.
Imága zelenušky žlutopásé (foto©Josef Pozděna)

Imága zelenušky žlutopásé (foto©Josef Pozděna)

Napadené odnože ozimého ječmene odumírají (foto©Josef Pozděna)

Napadené odnože ozimého ječmene odumírají (foto©Josef Pozděna)

Larva zelenušky uvnitř napadené odnože (foto©Josef Pozděna)

Larva zelenušky uvnitř napadené odnože (foto©Josef Pozděna)

Požer na stéblech larvou zelenušky (foto©Josef Pozděna)

Požer na stéblech larvou zelenušky (foto©Josef Pozděna)

Kukla zelenušky na požerku (foto©Josef Pozděna)

Kukla zelenušky na požerku (foto©Josef Pozděna)

detail