BASF
BASF
BASF

AGRA

Výkladový slovník

A B C Č D É E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž

zbarvení

pro přesný popis zbarvení plodnic a hyf se používá následující terminologie: achroický - bez pigmentace, euchroický - s pravou pigmentací, jako opozitní výraz k epichoický - odbarvující se v průběhu vývoje, hystochroický - lehce odbarvený od báze ke špičce ve starším věku, euchroismus může být acrochroický při němž jsou zvláštně zbarveny konce hyf v místě jejich růstu, metachroický, měnící zbarvení během objevení se nového pigmentu v dospělých pletivech, ektochroický, při němž je pigment (na povrchu) hyfy, mezochroický s pigmentem uvnitř stěn hyf nebo endochroický - obsahující pigment uvnitř buněk, při tomto typu zbarvení se podle způsobu uložení pigmentu dále rozlišuje zbarvení cytochroické (pigment rozptýlen v cytoplazmě), cystochroické (v buněčných vakuolách) a lipochroické (v olejových kapénkách),
Proseeds
detail