BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ACANTO PLUS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka

200–300 l/ha

postřik

21–28 dnů

pšenice, ječmen, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

21–28 dnů

řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje proti braničnatce pšeničné, hnědé skvrnitosti ječmene a rynchosporiové skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti.

Přípravek dosahuje proti cerkosporióze řepy a větevnatce řepné v cukrovce průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale, řepka olejka, cukrovka

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Rez řepná 39–49 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Cukrovka Padlí řepné 39–49 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 39–49 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 39–49 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–61 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 31–61 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 31–61 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–61 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 31–61 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 31–61 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 39–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Alternáriová skvrnitost 39–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 39–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Alternáriová skvrnitost 39–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale jarní Rez pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Žito jarní Rez žitná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Žito ozimé Rez žitná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
detail