Chemap Agro s.r.o.

ACANTO PLUS

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka

200–300 l/ha

postřik

21–28 dnů

pšenice, ječmen, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

21–28 dnů

řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje proti braničnatce pšeničné, hnědé skvrnitosti ječmene a rynchosporiové skvrnitosti ječmene průměrné účinnosti.

Přípravek dosahuje proti cerkosporióze řepy a větevnatce řepné v cukrovce průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale, řepka olejka, cukrovka

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Padlí řepné 39–49 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 39–49 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 39–49 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Cukrovka Rez řepná 39–49 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–61 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 31–61 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 31–61 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 31–61 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 31–61 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–61 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 39–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Alternáriová skvrnitost 39–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 39–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Alternáriová skvrnitost 39–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale jarní Rez pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Žito jarní Rez žitná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Žito ozimé Rez žitná 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 31–69 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 2×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail