Chemap Agro s.r.o.

AMISTAR OPTI

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - doprodej rodenticidů
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Aplikační dávka vody 200–400 l/ha, interval mezi aplikacemi min. 14 dní.
Aplikujte pouze na oschlé porosty.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k přípravku Amistar Opti.
Amistar Opti nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.
SPa1- K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje kombinaci účinné látky typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) a jiné účinné látky vícekrát než 2× za vegetační sezonu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál přípravku. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin (zejména jabloní).

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez ječná do 59 BBCH AT 2,5 l 200-400 l max 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene do 59 BBCH AT 2,5 l 200-400 l max 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost do 59 BBCH AT 2,5 l 200-400 l max 1×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene do 59 BBCH AT 2,5 l 200-400 l max 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost do 59 BBCH AT 2,5 l 200-400 l max 1×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene do 59 BBCH AT 2,5 l 200-400 l max 1×
Ječmen ozimý Rez ječná do 59 BBCH AT 2,5 l 200-400 l max 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene do 59 BBCH AT 2,5 l 200-400 l max 1×
Pšenice jarní Rez plevová 35 2,5 l 200-400 l max 2×, interval min. 14 dnů
Pšenice jarní Rez pšeničná 35 2,5 l 200-400 l max 2×, interval min. 14 dnů
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 35 2,5 l 200-400 l max 2×, interval min. 14 dnů
Pšenice jarní Braničnatka plevová 35 2,5 l 200-400 l max 2×, interval min. 14 dnů
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 35 2,5 l 200-400 l max 2×, interval min. 14 dnů
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 35 2,5 l 200-400 l max 2×, interval min. 14 dnů
Pšenice ozimá Rez plevová 35 2,5 l 200-400 l max 2×, interval min. 14 dnů
Pšenice ozimá Rez pšeničná 35 2,5 l 200-400 l max 2×, interval min. 14 dnů
Tritikale ozimé Rez žitná BBCH 25–61 AT 2,5 l 200-400 l max 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná BBCH 25–61 AT 2,5 l 200-400 l max 1×
Žito ozimé Rez žitná BBCH 25–69 AT 2,5 l 200-400 l max 1×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
18%
6%
2%
21%
3%
49%
detail