Chemap Agro s.r.o.

BARCLAY BOLT XL

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Termín aplikace:
Pšenice, ječmen, žito ozimé, oves - aplikace při prvních příznacích napadení, max. 2×
Louky, pastviny
- na siláž - aplikace při prvních příznacích napadení, max. 1×
- množitelské porosty - aplikace při prvních projevech napadení, max. 2×

Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti braničnatce pšeničné v pšenici.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez plevová 35 0,5 l
Ječmen jarní Černě na obilninách 35 0,5 l
Ječmen jarní Rez žitná 35 0,5 l
Ječmen ozimý Černě na obilninách 35 0,5 l
Ječmen ozimý Rez ječná 35 0,5 l
Ječmen ozimý Rez plevová 35 0,5 l
Louky Rynchosporiová listová skvrnitost 28 0,5 l na siláž
Louky Padlí travní 35 0,5 l množitelské porosty
Louky Rynchosporiová listová skvrnitost 35 0,5 l množitelské porosty
Louky Padlí travní 28 0,5 l na siláž
Oves jarní Černě na obilninách 35 0,5 l
Oves jarní Padlí travní 35 0,5 l
Pastviny Padlí travní 35 0,5 l množitelské porosty
Pastviny Rynchosporiová listová skvrnitost 35 0,5 l množitelské porosty
Pastviny Padlí travní 28 0,5 l na siláž
Pastviny Rynchosporiová listová skvrnitost 28 0,5 l na siláž
Pšenice jarní Braničnatka plevová 35 0,5 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 35 0,5 l
Pšenice jarní Rez plevová 35 0,5 l
Pšenice jarní Černě na obilninách 35 0,5 l
Pšenice ozimá Rez plevová 35 0,5 l
Pšenice ozimá Černě na obilninách 35 0,5 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 35 0,5 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 35 0,5 l
Žito ozimé Černě na obilninách 35 0,5 l
Žito ozimé Rez žitná 35 0,5 l
Žito ozimé Padlí travní 35 0,5 l
detail