BASF
BASF
BASF

AGRA

CHORUS 50 WG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

plikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.

Na etiketě je možné uvést větu: Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti padlí a moniliové hnilobě.

Vliv přípravku na výskyt rzivosti u citlivých odrůd konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinné látky typu anilinopyrimidinu (např. cyprodinil, pyrimethanil), po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jádroviny
6
6
6
6

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Strupovitost hrušně do 69 BBCH (konec kvetení) AT 0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha) 200–1000 l max. 3×
Jabloň Strupovitost jabloně do 69 BBCH (konec kvetení) AT 0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha) 200–1000 l max. 3×
detail