Chemap Agro s.r.o.

CONSENTO

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Doporučení

Přípravek se aplikuje v dávce 1,6–2,0 l/ha, v intervalu 7–10 dnů v závislosti na infekčním tlaku. Při očekávaném vysokém infekčním tlaku je třeba dávku přípravku v daném rozpětí zvýšit a interval mezi aplikacemi zkrátit a naopak.

Sousední plodiny nesmí být při aplikaci zasaženy.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v bramborách během vegetační sezóny přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) ve směsi s účinnou látkou odlišného mechanizmu účinku ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o změnu registrace.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru od BBCH 41 7 1,6-2 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail