BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CURENOX 50

Účinná látka

Balení

5 kg pytel vrstevnatý papír s PE vložkou

Charakteristika

Postřikový fungicid ve formě ve vodě rozpustného prášku k ochraně chmele proti plísni chmelové.
Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 50 m.

DO:
- Maximální jednorázová aplikační dávka 2,5 kg Cu/ha nesmí být překročena z hlediska ochrany včel.
- Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

Působení

Curenox 50 je kontaktní fungicid. Ionty mědi jsou absorbovány sporami plísně chmelové během jejího vývoje. Přípravek je účinnější proti sporám než proti již vytvořenému houbovému myceliu, měl by tedy být aplikován před výskytem napadení nebo v jeho počátku. Jakmile je přípravek rostlinou již absorbován okamžitě způsobuje narušení enzymatického systému houbového patogena.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

chmel

700–1000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

Dávky vody v závislosti na růstové fázi chmele:

- do BBCH 37: 700–1000 l/ha

- BBCH 37–55: 1000 l/ha

Pro zajištění účinnosti v chmelu je třeba použít aplikační kapalinu v koncentraci 0,5 %, která nesmí být překročena.

Pozor na odrůdy citlivé na měď!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organismů [m]

chmel

50

50

50

20

Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

Maximální jednorázová aplikační dávka 2,5 kg Cu/ha nesmí být překročena z hlediska ochrany včel.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Plíseň chmelová 7 5 kg 700–1000 l max. 1× za rok
detail