DIFO 25% EC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3 °svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 18 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 14 m vzhledem k povrchové vodě, při 75 % redukci úletu na 7 m a 90 % redukci úletu pak na 6 m.

Doporučení

Maximální počet aplikací přípravku za sezonu: 4×

Maximální dávka přípravku: 0,8 l/ha

Termín aplikace: od BBCH 57

Aplikační dávka vody: 200–1000 l vody/ha

Interval mezi ošetřeními: 10–14 dní

SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu vícekrát než 4× za vegetační sezonu.

Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Neaplikujte po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jabloně
18
14
7
6

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Strupovitost hrušně od BBCH 57 21 0,2 l 200–1000 l max. 4×
Jabloň Strupovitost jabloně od BBCH 57 21 0,2 l 200–1000 l max. 4×
detail