Chemap Agro s.r.o.

EMBRELIA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 40 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Přípravek nelze míchat s jinými přípravky na ochranu rostlin ani s pomocnými prostředky.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

jádroviny

400–1500 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

7 dnů

LWA = ošetřená výška koruny × 2 × 10 000 / šířka meziřadí

Nepřekračujte maximální aplikační dávku 1,5 l/ha.

Při snižování dávky přípravku podle LWA sadu se zároveň úměrně snižuje dávka vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jabloň, hrušeň

40

30

25

16

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Strupovitost hrušně 69–89 BBCH 21 1,5 l 0,8 l/ha = 10 000 m2 LWA
Hrušeň Padlí jabloňové 69–89 BBCH 21 1,5 l 0,8 l/ha = 10 000 m2 LWA
Jabloň Strupovitost jabloně 69–89 BBCH 21 1,5 l 0,8 l/ha = 10 000 m2 LWA
Jabloň Padlí jabloňové 69–89 BBCH 21 1,5 l 0,8 l/ha = 10 000 m2 LWA
detail