Chemap Agro s.r.o.

FEZAN PLUS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Maximální počet aplikací: 2×

Interval mezi aplikacemi: min. 7 dní

Termín aplikace: do BBCH 69 (konec kvetení)

Proti braničnatce pšeničné aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Při aplikaci v podmínkách silného infekčního tlaku braničnatky pšeničné nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

Možný vliv ošetření na fermentační procesy konzultujte s držitelem povolení nebo zpracovatelem.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
pšenice ozimá
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná do BBCH 69 (konec kvetení) 35 3 l max. 2×
Pšenice ozimá Černě na obilninách do BBCH 69 (konec kvetení) 35 3 l max. 2×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů do BBCH 69 (konec kvetení) 35 3 l max. 2×
detail