Chemap Agro s.r.o.

FEZAN PLUS

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Maximální počet aplikací: 2×

Interval mezi aplikacemi: min. 7 dní

Termín aplikace: do BBCH 69 (konec kvetení)

Proti braničnatce pšeničné aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Při aplikaci v podmínkách silného infekčního tlaku braničnatky pšeničné nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

Možný vliv ošetření na fermentační procesy konzultujte s držitelem povolení nebo zpracovatelem.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
pšenice ozimá
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá Černě na obilninách do BBCH 69 (konec kvetení) 35 3 l max. 2×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů do BBCH 69 (konec kvetení) 35 3 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná do BBCH 69 (konec kvetení) 35 3 l max. 2×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail