BASF
BASF
BASF

AGRA

FUNGURAN PROGRESS

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 50 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 10 m.

DO: Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

400 l/ha

postřik

7–10 dnů

chmel

1200–2700 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

7–14 dnů

jádroviny

500–1500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

4× za rok

7–10 dnů, u aplikace po sklizni 21 dnů

peckoviny

500–1500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

3× za rok

7–10 dnů

réva

400–1600 l/ha

(max. 500 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

4× za rok

8–12 dnů

Dávky vody v závislosti na růstové fázi chmele: - BBCH 37–55 1200–1500 l/ha, - od BBCH 55 2000–2700 l/ha.

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.

Pozor na odrůdy citlivé na měď.

Citlivost odrůd jádrovin a peckovin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Při použití přípravku v jádrovinách nelze u citlivých odrůd vyloučit výskyt rzivosti plodů.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]

jádroviny, peckoviny, chmel, réva, brambor

50

50

50

20

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

peckoviny, chmel

10

5

0

0

jádroviny

10

0

0

0

Minoritní použití - okrasné dřeviny

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]

okrasné dřeviny (do výšky 50 cm)

50

50

50

20

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mokrá bakteriální hniloba brambor před výsadbou, při výsadbě AT 0,252 kg 0,009 kg/100 kg hlíz max. 100 l výsadba max. 2800 kg/ha
Brambor Plíseň bramboru podle signalizace 14 2 kg 400 l max. 4×
Broskvoň Suchá skvrnitost listů peckovin před květem, při zjištění výskytu AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Broskvoň Suchá skvrnitost listů peckovin po sklizni AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Hrušeň Nektriové usychání větví po sklizni, při zjištění výskytu AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Hrušeň Strupovitost hrušně před květem, podle signalizace AT 1,8 kg 0,3–0,6 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 4× za rok
Hrušeň Strupovitost hrušně od 74 BBCH, podle signalizace 14 1,8 kg 0,3–0,6 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 4× za rok
Chmel Plíseň chmelová 37–89 BBCH 7 2,4-5,4 kg 1200–2700 l max. 2× za rok
Jabloň Strupovitost jabloně od 74 BBCH, podle signalizace 14 1,8 kg 0,3–0,6 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 4× za rok
Jabloň Nektriové usychání větví po sklizni, při zjištění výskytu AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Jabloň Strupovitost jabloně před květem, podle signalizace AT 1,8 kg 0,3–0,6 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 4× za rok
Meruňka Suchá skvrnitost listů peckovin po sklizni AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Meruňka Suchá skvrnitost listů peckovin před květem, při zjištění výskytu AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Okrasné dřeviny Bakteriální skvrnitost listů od 12 BBCH, podle signalizace AT 2 kg 800 l max. 4×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Réva vinná Plíseň révová 61–81 BBCH 21 2 kg 400–1600 l max. 4× za rok
Réva vinná Plíseň révová 11–61 BBCH 21 1 kg 400–1600 l max. 4× za rok
Slivoň Suchá skvrnitost listů peckovin před květem, při zjištění výskytu AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Slivoň Suchá skvrnitost listů peckovin po sklizni AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Třešeň Suchá skvrnitost listů peckovin po sklizni AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Třešeň Skvrnitost listů třešně a višně před květem, při zjištění výskytu AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Třešeň Suchá skvrnitost listů peckovin před květem, při zjištění výskytu AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Třešeň Skvrnitost listů třešně a višně po sklizni AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Višeň Suchá skvrnitost listů peckovin po sklizni AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Višeň Skvrnitost listů třešně a višně před květem, při zjištění výskytu AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Višeň Suchá skvrnitost listů peckovin před květem, při zjištění výskytu AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
Višeň Skvrnitost listů třešně a višně po sklizni AT 3 kg 1,0 kg/1 m výšky koruny/ha 500–1500 l max. 3× za rok
detail