Chemap Agro s.r.o.

GEMINO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, trritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

max. 1×

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na výnos a kvalitu výnosu žita a tritikale.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na klíčivost osiva.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 32–69 35 1,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 32–69 35 1,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní BBCH 32–69 35 1,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná BBCH 32–69 35 1,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 32–69 35 1,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná BBCH 32–69 35 1,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná BBCH 32–69 35 1,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní BBCH 32–69 35 1,5 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná BBCH 32–69 35 1,5 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Padlí travní BBCH 32–69 35 1,5 l 200–400 l max. 1×
detail