BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

GRISU

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Aplikační dávka vody: jahodník, rajčata 600–1000 l/ha; řepka olejka 200–400 l/ha

Termín aplikace:

- V řepce olejce aplikujte preventivně v BBCH 65–73.

- V jahodníku v případě hustého porostu zvolte vyšší dávku vody k zajištění dokonalého pokrytí. První ošetření proveďte na začátku kvetení, opakujte v intervalech 10–14 dnů.

- V rajčatech aplikujte od začátku kvetení druhého květenství, ošetření opakujte v intervalech 10–14 dnů.

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti černi (Alternaria sp.) na rajčatech a jahodníku.

Při aplikaci v řepce olejce v polovině kvetení dosahuje přípravek významné vedlejší účinnosti proti plísni šedé, při aplikaci na konci kvetení není účinnost na plíseň šedou dostatečná.

Možný vliv ošetření na procesy zpracování konzultujte s držitelem povolení nebo zpracovatelem.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, zejména oves!

Přípravek se aplikuje postřikem.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu dikarboximidů (např. iprodion) po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem působení a ne jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka, jahodník
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jahodník Plíseň šedá - jahodník První ošetření na začátku kvetení, opakujte v intervalech 10–14 dnů 3 1,5 l jahodník-pole - max. 4×, jahodník-skleník - max. 3×
Rajče Plíseň šedá od začátku kvetení druhého květenství, ošetření opakujte v intervalech 10–14 dnů 1 1 l pouze rajče-skleník - max. 4×
Řepka olejka, jarní Čerň řepková preventivně v BBCH 65–73 56 1,5 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka preventivně v BBCH 65–73 56 1,5 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka preventivně v BBCH 65–73 56 1,5 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková preventivně v BBCH 65–73 56 1,5 l max. 1×
detail