Chemap Agro s.r.o.

GRISU

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Aplikační dávka vody: jahodník, rajčata 600–1000 l/ha; řepka olejka 200–400 l/ha

Termín aplikace:

- V řepce olejce aplikujte preventivně v BBCH 65–73.

- V jahodníku v případě hustého porostu zvolte vyšší dávku vody k zajištění dokonalého pokrytí. První ošetření proveďte na začátku kvetení, opakujte v intervalech 10–14 dnů.

- V rajčatech aplikujte od začátku kvetení druhého květenství, ošetření opakujte v intervalech 10–14 dnů.

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti černi (Alternaria sp.) na rajčatech a jahodníku.

Při aplikaci v řepce olejce v polovině kvetení dosahuje přípravek významné vedlejší účinnosti proti plísni šedé, při aplikaci na konci kvetení není účinnost na plíseň šedou dostatečná.

Možný vliv ošetření na procesy zpracování konzultujte s držitelem povolení nebo zpracovatelem.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, zejména oves!

Přípravek se aplikuje postřikem.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu dikarboximidů (např. iprodion) po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem působení a ne jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka, jahodník
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jahodník Plíseň šedá - jahodník První ošetření na začátku kvetení, opakujte v intervalech 10–14 dnů 3 1,5 l jahodník-pole - max. 4×, jahodník-skleník - max. 3×
Rajče Plíseň šedá od začátku kvetení druhého květenství, ošetření opakujte v intervalech 10–14 dnů 1 1 l pouze rajče-skleník - max. 4×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka preventivně v BBCH 65–73 56 1,5 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Čerň řepková preventivně v BBCH 65–73 56 1,5 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková preventivně v BBCH 65–73 56 1,5 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka preventivně v BBCH 65–73 56 1,5 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail